top of page

ชุดส่งตัว (ไทย)

 • แมวคราว : อยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือน

 • ฟัก : เยือกเย็น เป็นสุข

 • ไก่คู่ : ลุกเช้า เฝ้าขยันหมั่นเพียร

 • ขัน : สามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียว

 • ครกบดยา : จิตใจหนักแน่น สุขภาพแข็งแรง

 • เมล็ดพันธุ์มงคล : เจริญงอกงามเพิ่มพูน

       ราคา 1,890 บาท 

ชุดส่งตัว (จีน) 

ตะเกียง  ราคา 660 บาท 

ชุดเอี๊ยม 

 • เอี๊ยมแดง    

 • สำลีพันคู่ : การอยู่ร่วมกันจนแก่จนเฒ่า

 • เมล็ดพันธุ์มงคลแบบจีนและลำไยแห้ง : ให้ลูกหลานมียศถาบรรดาศักดิ์ 

 • ปิ่นปักผม  : ให้สมหวังทุกประการ อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข 

 • เหรียญเงิน เหรียญทอง : มีเงินมีทองตลอดปี

 • สร้อยเงิน สร้องทอง : (ให้บ่าวสาวใส่เอง)

 • กิ่งทับทิบ                                           ราคา 600 บาท 

bottom of page