top of page

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

ชุดส่งตัว (ไทย)

 • แมวคราว : อยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือน

 • ฟัก : เยือกเย็น เป็นสุข

 • ไก่คู่ : ลุกเช้า เฝ้าขยันหมั่นเพียร

 • ขัน : สามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียว

 • ครกบดยา : จิตใจหนักแน่น สุขภาพแข็งแรง

 • เมล็ดพันธุ์มงคล : เจริญงอกงามเพิ่มพูน

       ราคา 1,890 บาท 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

ชุดส่งตัว (จีน) 

ตะเกียง  ราคา 660 บาท 

ชุดเอี๊ยม 

 • เอี๊ยมแดง    

 • สำลีพันคู่ : การอยู่ร่วมกันจนแก่จนเฒ่า

 • เมล็ดพันธุ์มงคลแบบจีนและลำไยแห้ง : ให้ลูกหลานมียศถาบรรดาศักดิ์ 

 • ปิ่นปักผม  : ให้สมหวังทุกประการ อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข 

 • เหรียญเงิน เหรียญทอง : มีเงินมีทองตลอดปี

 • สร้อยเงิน สร้องทอง : (ให้บ่าวสาวใส่เอง)

 • กิ่งทับทิบ                                           ราคา 600 บาท 

bottom of page