top of page

สอบถามเพื่อดูภาพรวม Package

ของแต่ละ Collection คลิ๊ก!

  • line-logo
  • facebook

เซ็ท A 10,000 บาท

10 พานและผ้าห่อสินสอด เหมาะสำหรับ งานแบบง่ายๆ ที่ไม่ได้ซีเรียสกับจำนวนขันหมากว่ามีเพียง 1 พาน ประกอบไปด้วย

(1) พานรับขบวน  1  พาน

(2) พานธูปเทียนแพ  1  พาน

(3) พานแหวน  1  พาน

(4) พานขันหมาก  2  พาน

(5) พานสินสอด  2  พาน

(6) พานเครื่องเพชร (สินสอด ) 2  พาน

(7) พานข้าวตอกดอกไม้  1  พาน

(8) ผ้าห่อสินสอด  1  ผืน

เซ็ท A + กล้วยอ้อย 13,000 บาท

10 พานและผ้าห่อสินสอด เหมาะสำหรับ งานที่ต้องการเฉพาะขันหมากเอกที่ครบถ้วนตามประเพณี  ประกอบไปด้วย

(1) พานรับขบวน  1  พาน

(2) พานธูปเทียนแพ  1  พาน

(3) พานแหวน  1  พาน

(4) พานขันหมาก  2  พาน

(5) พานสินสอด  2  พาน

(6) พานเครื่องเพชร (สินสอด ) 2  พาน

(7) พานข้าวตอกดอกไม้  1  พาน

(8) ผ้าห่อสินสอด  1  ผืน

(9) พานตันกล้วย 2 ต้น

(10) พานตันอ้อย  2 ต้น

เซ็ท B 17,500 บาท

        20 พานและผ้าห่อสินสอด เหมาะสำหรับ งานที่ต้องการทั้งขันหมากเอกและขันหมากโทส่วนที่สำคัญ ประกอบไปด้วย

(1) พานรับขบวน  1  พาน

(2) พานธูปเทียนแพ  1  พาน

(3) พานแหวน  1  พาน

(4) พานขันหมาก  2  พาน

(5) พานสินสอด  4  พาน

(6) พานข้าวตอกดอกไม้  1  พาน

(7) ผ้าห่อสินสอด  1  ผืน

(8) พานขนมไทยมงคล  2  พาน

(9) พานผลไม้ มะพร้าว ส้มและกล้วยหอม รวม  4  พาน

(10) พานต้นกล้วย  2  พาน

(11) พานต้นอ้อย  2  พาน

เซ็ท C 22,500 บาท

        29 พานและผ้าห่อสินสอด เหมาะสำหรับ งานที่ต้องการพานทุกอย่างที่ครบถ้วนและครอบคลุมตามพิธีไทยเดิม ประกอบไปด้วย

(1) พานรับขบวน  1   พาน

(2) พานธูปเทียนแพ  1  พาน

(3) พานแหวน  1  พาน

(4) พานขันหมาก  2  พาน

(5) พานสินสอด  4  พาน

(6) พานข้าวตอกดอกไม้  1  พาน

(7) ผ้าห่อสินสอด  1  ผืน

(8) พานขนมไทยมงคล  2  พาน

(9) พานผลไม้ มะพร้าว ส้ม ส้มโอและกล้วยหอม รวม  6  พาน

(10) พานต้นกล้วย  2  พาน

(11) พานต้นอ้อย  2  พาน

(12) พานธูปเทียนแพโท  1  พาน

(13) พานหมูไก่นอนตอง  2  พาน

(14) พานไหว้ผี และพานไหว้บรรพบุรุษ  2  พาน

(15) พานเหล้าขาว  2  พาน

11 พานและผ้าห่อสินสอด เหมาะสำหรับ งานที่ต้องการเฉพาะขันหมากเอกที่ครบถ้วนตามประเพณี  ประกอบไปด้วย

(1) พานรับขบวน  1  พาน

(2) พานธูปเทียนแพ  1  พาน

(3) พานแหวน  1  พาน

(4) พานขันหมาก  2  พาน

(5) พานสินสอด  2  พาน

(6) พานเครื่องเพชร (สินสอด ) 2  พาน

(7) พานข้าวตอกดอกไม้  1  พาน

(8) ผ้าห่อสินสอด  1  ผืน

(9) พานขนมมงคล 2 พาน

เซ็ท A + ขนมมงคล 13,500 บาท

ราคานี้รวม :

  • พาน เครื่องประดับ และอุปกรณ์การดำเนินงานทุกรายละเอียด

  • ของสด ผลไม้ และของมงคลในขันหมากทุกอย่าง โดยทางร้านจะเป็นคนจัดเตรียมทั้งหมด ไม่เหลือให้เป็นภาระเจ้าบ่าวเจ้าสาว และยกให้เป็นของลูกค้าทั้งหมดหลังจบงาน

  • เจ้าหน้าที่น่ารักๆ ดูแล ณ​ หน้างานที่จะจัดเตรียมของ และเก็บของให้คุณ

  • การเก็บของ บรรจุของมงคลใส่แพ็กเกจให้เรียบร้อย เพื่อให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ต้องกังวลเรื่องความเรียบร้อยหลังจบงาน 

  • ฟรีค่าขนส่งทั่วกรุงเทพมหานคร

bottom of page