top of page

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

สอบถามเพื่อดูภาพรวม Package

ของแต่ละ Collection คลิ๊ก!

  • line-logo
  • facebook

เซ็ท A 10,000 บาท

10 พานและผ้าห่อสินสอด เหมาะสำหรับ งานแบบง่ายๆ ที่ไม่ได้ซีเรียสกับจำนวนขันหมากว่ามีเพียง 1 พาน ประกอบไปด้วย

(1) พานรับขบวน  1  พาน

(2) พานธูปเทียนแพ  1  พาน

(3) พานแหวน  1  พาน

(4) พานขันหมาก  2  พาน

(5) พานสินสอด  2  พาน

(6) พานเครื่องเพชร (สินสอด ) 2  พาน

(7) พานข้าวตอกดอกไม้  1  พาน

(8) ผ้าห่อสินสอด  1  ผืน

เซ็ท A + กล้วยอ้อย 13,000 บาท

10 พานและผ้าห่อสินสอด เหมาะสำหรับ งานที่ต้องการเฉพาะขันหมากเอกที่ครบถ้วนตามประเพณี  ประกอบไปด้วย

(1) พานรับขบวน  1  พาน

(2) พานธูปเทียนแพ  1  พาน

(3) พานแหวน  1  พาน

(4) พานขันหมาก  2  พาน

(5) พานสินสอด  2  พาน

(6) พานเครื่องเพชร (สินสอด ) 2  พาน

(7) พานข้าวตอกดอกไม้  1  พาน

(8) ผ้าห่อสินสอด  1  ผืน

(9) พานตันกล้วย 2 ต้น

(10) พานตันอ้อย  2 ต้น

เซ็ท B 17,500 บาท

        20 พานและผ้าห่อสินสอด เหมาะสำหรับ งานที่ต้องการทั้งขันหมากเอกและขันหมากโทส่วนที่สำคัญ ประกอบไปด้วย

(1) พานรับขบวน  1  พาน

(2) พานธูปเทียนแพ  1  พาน

(3) พานแหวน  1  พาน

(4) พานขันหมาก  2  พาน

(5) พานสินสอด  4  พาน

(6) พานข้าวตอกดอกไม้  1  พาน

(7) ผ้าห่อสินสอด  1  ผืน

(8) พานขนมไทยมงคล  2  พาน

(9) พานผลไม้ มะพร้าว ส้มและกล้วยหอม รวม  4  พาน

(10) พานต้นกล้วย  2  พาน

(11) พานต้นอ้อย  2  พาน

เซ็ท C 22,500 บาท

        29 พานและผ้าห่อสินสอด เหมาะสำหรับ งานที่ต้องการพานทุกอย่างที่ครบถ้วนและครอบคลุมตามพิธีไทยเดิม ประกอบไปด้วย

(1) พานรับขบวน  1   พาน

(2) พานธูปเทียนแพ  1  พาน

(3) พานแหวน  1  พาน

(4) พานขันหมาก  2  พาน

(5) พานสินสอด  4  พาน

(6) พานข้าวตอกดอกไม้  1  พาน

(7) ผ้าห่อสินสอด  1  ผืน

(8) พานขนมไทยมงคล  2  พาน

(9) พานผลไม้ มะพร้าว ส้ม ส้มโอและกล้วยหอม รวม  6  พาน

(10) พานต้นกล้วย  2  พาน

(11) พานต้นอ้อย  2  พาน

(12) พานธูปเทียนแพโท  1  พาน

(13) พานหมูไก่นอนตอง  2  พาน

(14) พานไหว้ผี และพานไหว้บรรพบุรุษ  2  พาน

(15) พานเหล้าขาว  2  พาน

11 พานและผ้าห่อสินสอด เหมาะสำหรับ งานที่ต้องการเฉพาะขันหมากเอกที่ครบถ้วนตามประเพณี  ประกอบไปด้วย

(1) พานรับขบวน  1  พาน

(2) พานธูปเทียนแพ  1  พาน

(3) พานแหวน  1  พาน

(4) พานขันหมาก  2  พาน

(5) พานสินสอด  2  พาน

(6) พานเครื่องเพชร (สินสอด ) 2  พาน

(7) พานข้าวตอกดอกไม้  1  พาน

(8) ผ้าห่อสินสอด  1  ผืน

(9) พานขนมมงคล 2 พาน

เซ็ท A + ขนมมงคล 13,500 บาท

ราคานี้รวม :

  • พาน เครื่องประดับ และอุปกรณ์การดำเนินงานทุกรายละเอียด

  • ของสด ผลไม้ และของมงคลในขันหมากทุกอย่าง โดยทางร้านจะเป็นคนจัดเตรียมทั้งหมด ไม่เหลือให้เป็นภาระเจ้าบ่าวเจ้าสาว และยกให้เป็นของลูกค้าทั้งหมดหลังจบงาน

  • เจ้าหน้าที่น่ารักๆ ดูแล ณ​ หน้างานที่จะจัดเตรียมของ และเก็บของให้คุณ

  • การเก็บของ บรรจุของมงคลใส่แพ็กเกจให้เรียบร้อย เพื่อให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ต้องกังวลเรื่องความเรียบร้อยหลังจบงาน 

  • ฟรีค่าขนส่งทั่วกรุงเทพมหานคร

bottom of page