top of page

ขนมหวานบนพานมงคลต้องมีอะไรบ้าง ?

ไม่ใช่ขนมอะไรก็ได้ เพราะขนมมงคลที่จะอยู่บนพานมีความหมายและที่มา วันนี้ Dreamista เลยอยากเปิดตำราแชร์ความหมายใต้พานขนมมงคลทั้ง 9 อย่าง มาดูกัน!

👌ทองหยิบ หยิบอะไรเป็นเงินเป็นทอง 🎗ทองหยอด ร่ำรวย โชคภาภ 💵ฝอยทอง ครองรักยืนยาว 🥇ทองเอก ความเป็นที่หนึ่ง เป็นเอก 🍨เม็ดขนุน มีคนสนับสนุน 🏵จ่ามงกุฎ หน้าที่การงาน ลาภยศ 🌙สเน่ห์จันทร์ รักกันไม่เสื่อมคลาย มีแต่คนรักใคร่ 🥞ขนมชั้น สองบ้านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 🍯ลูกชุบ มีลูกหลาน


bottom of page